โครงการบ้านจัดสรร Central Park579/31-32 ถ.อ้อมค่าย ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 Tel. 0 7545 1594 Fax: 0 7545 1595