ข้อมูลบริษัท - CENTRAL PARK

เซ็นทรัลพาร์ค ( Central Park ) ประกอบด้วย บริษัทนครวิลเลจ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 085547000488 และ บริษัทวิชชุนครพร็อพเพอร์ตี้ ทะเบียนเลขที่ 0805547000496 เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2547 ประกอบธุรกิจหลักประเภทอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 579/31-32
หมู่บ้านเดอะซิตี้ หมู่ที่ 5 ต.ปากพูน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-451-594   
โทรสาร :  075-451-595     
Homepage : http://centralpark.in.th/

วิสัยทัศน์

เซ็นทรัลพาร์ค ( Central Park ) คือ ผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั้งทางธุรกิจและแนวความคิดด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมอบความพึงพอใจที่เหนือกว่าให้กับลูกค้า รักษาความสัมพันธ์ที่ยั้งยืนระหว่างเครือเซ็นทรัลพาร์ค พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้า

พันธกิจ

  • สร้างมูลค่าเพิ่มและรูปแบบใหม่ของอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูงและบริการครบวงจรอย่างต่อเนื่อง
  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง
  • พัฒนาความรู้ ทักษะ คุณภาพบริการ ละแนวคิดเชิงนวัตกรรมเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

 

คุณค่า

ริเริ่มสร้างสรรค์

  • เป็นผู้นำทิศทางใหม่ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • สร้างสินค้าและบริการอย่างมีไสตล์และรสนิยม
  • มุ่งมั่นเสนอแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ให้เกิดความแตกต่างเพื่อความสำเร็จที่เหนือกว่า

มีรสนิยม

  • สร้างสินค้าและบริการอย่างมีไสตล์และรสนิยม

รอบรู้

  • พัฒนาความรู้และความสามารถอย่างไม่หยุดยั้ง
  • เข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ร่วมธุรกิจ

รับผิดชอบ

  • ยึดมั่นในพันธสัญญาที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน