ติดต่อเรา - CENTRAL PARK

เซ็นทรัลพาร์ค ( Central Park )

Address:

  • เลขที่ 579/31-32 
    หมู่บ้านเดอะซิตี้ หมู่ที่ 5 ต.ปากพูน อ.เมือง 
    จ.นครศรีธรรมราช
  • 80000
Email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone:

  • 081 537 6274
  • 088 768 8353

Miscellaneous Information:

เซ็นทรัลพาร์ค ( Central Park ) ประกอบด้วย 
บริษัทนครวิลเลจ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 085547000488 
และ บริษัทวิชชุนครพร็อพเพอร์ตี้ ทะเบียนเลขที่ 0805547000496 
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2547 ประกอบธุรกิจหลักประเภทอสังหาริมทรัพย์