โครงการ The City 2 - CENTRAL PARK
 • ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม.
 • ระบบ CCTV
 • สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ตกแต่งภูมิทัศน์อย่างลงตัว
 • สนามเด็กเล่น
 • ไฟส่องสว่างถนนส่วนกลาง
 • ระบบน้ำบาดาล / ประปา
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน
 • ซุปเปอร์มาเก็ต : ห้างสหไทย, BIGC
 • โรงภาพยนต์ : Major Cineplex สหไทย
 • ธนาคาร : ธนชาต, กรุงเทพ, กรุงศรีอยุธยา
 • โรงพยาบาล : นครินทร์, ค่ายวชิราวุธ
 • สถานที่พักผ่อน : สวนสมเด็จศรีนครินทร์ (ทุ่งท่าลาด)
 • ตลาดสด : ตลาดสดพัฒนาการคูขวาง
 • โรงเรียน : ศรีธรรมราชศึกษา EP, วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 • สถานที่ราชการ : ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
 • สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

579/31-32 หมู่ที่5 ถนนอ้อมค่าย ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
Tel. 0 7545 1594
Fax. 0 7545 1595
Hotline: 081 5376274, 081 270 6645
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
บ้านแฝด 2 ชั้น

รูปแบบใหม่.....แห่งการออกแบบ
พื้นที่ใช้สอย 190 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
พื้นที่จอดรถ 2 คัน

รูปแบบใหม่แห่งการออกแบบบ้านแฝด
พื้นที่ใช้สอย 148 ตารางเมตร
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
พื้นที่จอดรถ 2 คัน